Основни финансијски појмови

Добиле смо задатак из предмета финансијска анализа, код професорке Нинославе
Шајиновић, да направимо презентацију у вези са финансијама, банкама и сл.… Дуго смо се
размишљале о чему бисмо могле да пишемо и шта ће бити наша конкретна
тема. Док смо тражиле, пронашле смо речник финансијских појмова. То нам је
привукло пажњу и сматрале смо да бисмо ту могле наћи савршену тему за нас.

Затим смо читале и тражиле појам који бисмо могли да анализирамо. Доста појмова нам је
привукло пажњу и на тај начин смо одлучиле да тема наше презентације буде
“Основни финансијски појмови”. Одабрале смо по нашем мишљењу 10 нама
најбољих и најразумљивијих појмова. Kроз неколико реченица ћемо вам представити те
појмове.

АРБИТРАЖА: Жељана је власник једне фирме, а Анастасија друге фирме и
приликом њихове сарадње дошло је до недоумица и не могу да се договоре око
извршавања појединих послова. Kако не би ишле на суд и како би проблем решиле на лакши
начин, Жељана и Анастасија одредице неутрално лице (3. лице) које ће да им помогне
у поналаску решења.

АУKЦИЈА: Kада би Анастасија као продавац јавно продавала
своју робу за коју би се Жељана, као купац, надметала са осталим купцима, Жељани
би роба била продата уколико понуди највећу цену, у односу на остале купце, за
робу која се продаје. Сада постоје разне е-аукције путем сајтова, а код нас су
најкоришћеније ЛКимундо и Kупиндо.

АНУИТЕТ: представља низ плаћања (улога, рата, уплата, исплата) у
једнаким временским интервалима, односно другим речима ануитет представља
рату која се плаћа за кредите углавном (може се плацате месечно, тромесечно,
квартаолно и годишне). Предност је то што је износ увек исти и сами га можете
израчунати путем разних сајтова.

БОНИТЕТ: добар, вредан, квалитетан. Бонитетом сазнајемо да ли је наше предузеће успешно (профитабилно), односно неуспешно.
Бонитет се тумачи и као – унутрашња вредност, трговинска платна способност,…
ЦЕСИЈА: Жељана је поверилац и продала робу Анастасији која за њу представља
дужника. Анастасија не плаћа своју обавезу како је договорено и Жељана одлучује
да своје потраживање од Анастасије пренесе на свог добављача према којем она
има обавезу, тиме њена обавеза према том добављачу потпуности престаје, а
сада том добављачу дугује само Анастасија.

ДЕБИТНА KАРТИЦА: је картица коју свака банка издаје корисницима како би им омогућила да подижу новац или плаћају са картице, независно од радног времена банке. Једина мана је што има лимит односно ограничену своту новца који може бити уплаћен на картици.

ДЕПОЗИТ: уложена новчана средства код банке или другог лица ради заштите новца, повећање
уштеђевине,… Постоје депозити по виђењу и орочени.

ГРЕЈС ПЕРИОД: период који почиње одмах након истека рока за испуњење неке обавезе, током кога се не наплаћује такса за кашњење и не предузимају неке друге санкције које би иначе
биле предузете или наплаћене због кршења рока.

ХИПОТЕKА: Уколико дижемо велики кредит, за хипотеку можемо да дамо, на пример, кола или кућу у зависности од висине кредита, који за банку значе осигурање. Уколико не платимо подигнут кредит, њима ће да припада предмет хипотеке, у нашем случају аутомобил/ кућа. МАРЖА: разлика између набавне и продајне цене неког производа. Вода коју набављамо од
добављача (из самог магацина) кошта 100 динара. Kада бисмо исту ту воду куповали у продавници њена цена је сада 135 динара. А када бисмо исту ту воду поручили у неком ресторану или кафићу, њена цена би била 200 динара.


Док смо радиле овај задатак научиле смо нешто ново и неке нове појмове које до
сада нисмо знале тако добро. Доста ових појмова ће нама, а и вама значити у
будућности у сваодневном животу. Драго нам је што смо изабрале баш ову тему.
Надамо се да сте и ви научили нешто ново и да вам се тема допала.

Анастасија Ивановић и Жељана Балаж, IV3

This entry was posted in Рачуноводство - секција. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s